Invitasjon; Munkerud skal realiseres i 2024!

Invitasjon til dialogmøte med næringsaktører som ønsker næringseiendom på Munkerud, Fagerstrand.

Tangenten Eiendom AS er Nesodden kommunes heleide eiendomsselskap og ønsker å invitere næringsdrivende i og utenfor kommunen til dialogmøte om erverv og festing av næringseiendom på Fagerstrand. Selskapet er i samarbeid med andre grunneiere i god gang med reguleringsarbeidene av "Munkerud Næringspark II", og målsetningen er at det skal være tomter klargjort til å kunne gå rett til byggesak så tidlig som utgangen av 2024. Området det er snakk om er over 250 daa i størrelse. 

For å komme videre i detaljerings-arbeidet og reguleringen trenger vi å snakke med interessenter så raskt som mulig, for å imøtekomme behovene til næringsdrivende på en best mulig måte. Munkerud Næringspark blir et område det er naturlig å tenke seg plasskrevende næring og noe publikumsrettet næring i ulike segmenter. Alle næringsdrivende er selvsagt velkommen til å høre om planene for Munkerud.

Påmelding er obligatorisk!

Fra Tangenten Eiendom AS møter daglig leder Kjetil Rygh. Odd Fylling, som er kommunens næringsrådgiver har jobbet med Munkerud Næringspark og interessenter for området i mange år, og vil også holde innlegg om prosess og viktigheten av å få rett næring på rett sted. Nesodden Næringsråd er spesielt invitert til å delta med tanker og innspill på vegne av sine medlemsbedrifter.

Det blir enkel servering av mat og drikke. Vi håper å se mange fremmøtte.

2024: Munkerud skal realiseres!

Illustrasjon (Sweco Architects)

AGENDA

 • Gjennomgang av planer og tidslinje for Munkerud II
 • Kartlegge næringslivets behov
 • Plassere rett næring på rett sted i planområdet
 • Arealbehov (BYA vs BRA) for forskjellige aktører
 • Effektiviserte områder/platåer og synergier mellom bedrifter og næringstyper
 • Uforpliktende interesseliste ønskes etablert i etterkant av møtet for det videre reguleringsarbeidet
 • Vi kommer, Gjør du?

  Odd fylling

  Næringsutvikler

  Nesodden Kommune

  Kjetil Rygh

  Daglig leder
  Tangenten Eiendom

  Påmeldingsskjema:
  Navn*
  Epost*
  Selskapsnavn*
   Tid og Sted:

  SAGA RESTAURANT & BAR

  Tirsdag 21 NOVEMBER: KL 16:00

  • post@tangenteneiendom.no
  • +4791182813

  Denne siden bruker cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du vår bruk av cookies.  

  >