Kommunestyret i Nesodden Kommune vedtok 20.12.2023 enstemmig å fastsette planprogrammet for Munkerud

Den 21. november inviterte Tangenten Eiendom AS næringsdrivende i kommunen til dialogmøte

Kjetil Rygh

Høringsfrist for ny arealplan for Munkerud løp ut 21. februar, og arbeidet

Tangenten Eiendom AS ønsker i slutten av mai måned å invitere arkitekter,

Kjetil Rygh

Høringsfrist for ny arealplan for Munkerud løp ut 21. februar, og arbeidet

Kjetil Rygh

Høringsfrist for ny arealplan for Munkerud løp ut 21. februar, og arbeidet

Kjetil Rygh

Høringsfrist for ny arealplan for Munkerud løp ut 21. februar, og arbeidet