Bærekraftig, Fremtidsrettet, Likeverdig, Åpen

Aksjekapital (mars 2023) 100000 Aksjekapital (mars 2023)
Taksert eiendomsverdi 100000 Aksjekapital (mars 2023)
Antall eiendommer overført 100000 Tomter Aksjekapital (mars 2023)

     Sammen skaper vi det gode liv    

Selskapet skal arbeide for en langsiktig verdiskaping for Nesodden kommune i tråd med FNs bærekraftsmål, ved at selskapet legger til rette for en bærekraftig forvaltning av lokale, fornybare ressurser, samtidig som forurensning og skader på tap av natur hindres.

Klimagassutslipp kan reduseres gjennom å satse på fremtidsrettet arealplanlegging, nye energiformer og nullutslippsbygg. Videre skal selskapet ta ansvar for å redusere miljøbelastninger og klimagassutslipp i hele verdikjeden, der hvor selskapet kan påvirke dette.


---

Erik Adland, Styreleder

Denne siden bruker cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du vår bruk av cookies.  

>