"Sammen skaper vi det gode livet!"

Tangenten Eiendom er 100% eiet av Nesodden Kommune, og har som formål å bidra til næringsutvikling og stedsutvikling ved å eie, forvalte, utvikle og avhende fast eiendom.

LYST TIL Å BLI LITT BEDRE KJENT? 

Følg bloggen vår!

Hittil har det ikke vært så mye å "blogge" om, men etter hvert kommer vi til å stå i masse spennende prosjekter!

Bli med oss på LinkedIn

Vi ønsker oss mange flere følgere på SoMe og starter "mykt" med å være tilstede på Linked In

Våre verdier og strategi

- Bærekraftig
- Fremtidsrettet
- Likeverdig
- Åpen

Kontakt oss!

Lurer du på noe, så er det selvsagt bare å spørre, eller å komme innom kontoret på Fagerstrand!

Om selskapet

Foto: Akershus Amstidende

 Kjetil Rygh og Erik Adland. 

Kommunen etablerte virksomheten høsten 2021, og har i interimfasen utarbeidet strategiplan og opprettet eiendomsbank. Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar ved å utvikle ulike typer eiendom i et langsiktig perspektiv til beste for kommunens innbyggere.

Selskapet er heleid av Nesodden kommune, og har som formål å bidra til næringsutvikling og stedsutvikling ved å eie, forvalte, utvikle og avhende fast eiendom. Styret ledes av Erik Adland og Kjetil Rygh tiltrådte som Daglig Leder i selskapet februar 2023

EIENDOMSBLOGG

Side [tcb_pagination_current_page] av [tcb_pagination_total_pages]

FN'S BÆREKRAFTSMÅL

Langsiktig og bærekraftig utvikling av eiendom forplikter...

Selskapet skal arbeide for en langsiktig verdiskaping for Nesodden kommune i tråd med FNs bærekraftsmål, ved at selskapet legger til rette for en bærekraftig forvaltning av lokale, fornybare ressurser, samtidig som forurensning og skader på tap av natur hindres. 

Denne siden bruker cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du vår bruk av cookies.  

>