Den 27 mai er blitt en merkedag for Tangenten Eiendom AS!

Komplett plansak for "Fagerstrand Miljø- og Næringspark" på Munkerud ble i dag sendt til planavdelingen for gjennomgang av saksbehandlerne i administrasjonen. Deretter skal saken ut på offentlig høring og videre til politisk behandling. Dette er nok en av de største plansakene for næring som Nesodden Kommune har behandlet de siste tiårene, og det er derfor svært spennende å se på mottagelsen blant politikerne. Sakens dokumenter er på 470(!) sider, og da er ikke referater fra møter med kommunen, fylket og andre aktører medberegnet. Vi forsøker å regulere hele området klart til byggesaksbehandling, som i seg selv er en krevende og kostbar øvelse for et så stort område. Å regulere klart til byggesak har vært et viktig premiss for at de næringsdrivende skal slippe å gå gjennom private reguleringssaker, som tar tid, er kostbart og kan være krevende å sette seg inn i.  

Næringslivet på Nesodden har tydelig uttrykt at det er et stort behov for næringstomter til plasskrevende virksomheter, da de aller fleste som driver slik næring kun har midlertidige og kortsiktige leieavtaler. Flere er i ferd med å vokse seg ut av lokaler og tomter de leier i dag. Vi krysser derfor fingrene for at grunnlaget er solid og at planen kan fastsettes i løpet av inneværende år. Under høringen vil Tangenten Eiendom også invitere til medvirknings- og dialogmøter med næringsdrivende naboer og kommunens  innbyggere. 

Noen illustrasjoner fra planarbeidet:

Vil du vite mer?
Les flere artikler... 

Denne siden bruker cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du vår bruk av cookies.  

>