Høringsfrist for ny arealplan for Munkerud løp ut 21. februar, og arbeidet med å fremlegge reguleringsforslaget for utvidelsen av «Munkerud Næringspark» på Fagerstrand til politisk behandling er allerede godt i gang.

Selskapet må bl.a. gjøre en ny trafikkanalyse. Vi må se på krysset inn til næringsparken, som ikke har noen trafikkøy. Kanskje må vi også forlenge gang- og sykkelveien langs Kløftaveien frem til Agnor-krysset, slik at vi gjør det sikrere for myke trafikanter, noe trafikkanalysen vil gi oss svar på. I tidligere prosesser har det vært en del innsigelser fra Viken fylkeskommune angående vei og trafikk. Det har vi i samråd med fylkeskommunen nå tatt hensyn til, og ligger nå den nye reviderte planprogrammet som nå skal behandles.

Vi har også prosjektert og innhentet prisestimater for fremføring av vei, vann kloakk, strøm m.v. så vi føler det er daglig fremdrift i prosjektet. Neste steg nå er å se om vi kan planlegge hogst til veiarealet mens planbehandlingen pågår.

Vil du vite mer?
Les flere artikler... 

Denne siden bruker cookies. Ved å fortsette å bruke siden aksepterer du vår bruk av cookies.  

>