Plansak for Fagerstrand Miljø- og Næringspark er innlevert!

Den 27 mai er blitt en merkedag for Tangenten Eiendom AS!Komplett plansak for "Fagerstrand Miljø- og Næringspark" på Munkerud ble i dag sendt til planavdelingen for gjennomgang av

Les mer

Enstemmig vedtatt planprogram for Munkerud Næringspark!

Kommunestyret i Nesodden Kommune vedtok 20.12.2023 enstemmig å fastsette planprogrammet for Munkerud Næringspark! Tangenten Eiendom AS er veldig glad for tilliten til å jobbe videre med reguleringsplanen for

Les mer

Fullt hus på Saga Restaurant!

Den 21. november inviterte Tangenten Eiendom AS næringsdrivende i kommunen til dialogmøte om behovene for arealer for plasskrevende næring på Munkerud Næringspark, byggetrinn 2. Responsen var over all

Les mer

Mulighetsstudie: «Den tredje boligsektor»

Tangenten Eiendom AS ønsker i slutten av mai måned å invitere arkitekter, idéskapere og studenter ved Norges Arkitekthøgskole som vil være med å «skape det gode livet» her

Les mer

Munkerud Næringspark

Tangenten eiendom eier to tomter på til sammen 120 mål, sonet til næring hvor reguleringsarbeid er påbegynt. Gnr./B.nr 22/23 og 23/170 ble i 2022 overført til Tangenten Eiendom

Les mer